W tym roku szkolnym mam zdać maturę i iść na jakiś zgodny z moimi zainteresowaniami kierunek studiów, prawdopodobnie będzie to prawo, medycyna, informatyka, masturbacja albo mizantropia.

(Source: ellacalm)

I absolutely adore this man

I absolutely adore this man

(Source: acolorfulquiet)

Favourite movie couples

1. Allie and Noah (obviously), The Notebook

image

image

2. Anna and Oliver, Beginners

image

image

3. Scarlett and Rhett, Gone With the Wind

image

image

4. Claire and John, Breakfast Club

image

image

5. Bridget and Mark, Bridget Jones’s Diary

image

image

18 year old, Warsaw, socially retarded, trying to figure out what to do with my life